Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Zálogjogi Nyilvántartás

(ZONY)

A Zálogjogi Nyilvántartás (ZONY) tartalmazza a 2013. évi V. törvény 2014. március 15. napját megelőzően létrejött és bejegyzett ingó dolgok fennálló és a vagyont terhelő zálogjogokat.

A zálogjogi nyilvántartást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara vezeti.

A zálogjogi nyilvántartásba történő korábbi bejegyzés, illetve a jelenlegi zálogjog módosítása és annak törlése a közjegyző hatáskörébe tartozik.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15-i hatálybalépése óta a zálogjogi nyilvántartásba új zálogjogot már nem lehet bejegyezni. A nyilvántartást részben felváltotta a hitelbiztosítéki nyilvántartás (HBNY). Azonban a még fennálló, a ZONY-ba korábban bejegyzett zálogjogok módosítása, valamint törlése a 2014. március 14-én hatályban volt szabályok szerint történhet.

A ZONY rendszerébe a hitelbiztosítéki rendszer internetes felületén a https://hbny.mokk.hu/#x oldalon keresztül bárki ingyenesen betekinthet. Ha a ZONY rendszerbe való betekintés eredménye az, hogy a ZONY nyilvántart olyan zálogjogi bejegyzést, amelyet még nem töröltek, a bejegyzés adatainak megismerése céljából közjegyzőnél betekinthet a ZONY rendszerébe a betekintésre vonatkozó szabályai szerint.

2014.március 15. után létrejött zálogjogot új nyilvántartásba, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba kell bejegyezni.

 

Szükséges dokumentumok:

  • A felek személyes megjelenése esetén személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedélye és lakcímkártyája,
  • ingó dolog beazonosításához szükséges adatok,
  • zálogjogosult vagy zálogkötelezett törlési nyilatkozat, hozzájáruló nyilatkozat.