Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Végrendeletek Országos

Nyilvántartása (VONY)

A Végrendeletek Országos Nyilvántartása (VONY) tartalmazza a közjegyzői okiratba foglalt és a közjegyzői letétbe helyezett végintézkedések adatait. A nyilvántartás célja a végintézkedések fellelhetőségének biztosítása.

A nyilvántartás központi, elektronikus nyilvántartás, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működtet, azonban bejegyzésre mindig az eljáró közjegyző jogosult.

A nyilvántartás alkalmazásában végintézkedésnek kell tekinteni

  • a végrendeletet, annak módosítását, visszavonását vagy visszavételét,
  • az öröklési szerződést, a halál esetére szóló ajándékozást és az öröklésről való lemondást, valamint ezek módosítását, megszüntetését vagy felbontását.

A közjegyző minden esetben köteles bejegyezni a VONY rendszerbe az általa készített végintézkedést, a közjegyzőnél nyíltan vagy a közjegyző által borítékba zárva letétbe helyezett magánvégrendeletet, azok módosítását, visszavonását, visszavételét is.

E rendelkezésnek az a célja, hogy a végintézkedés ténye a haláleset bekövetkezését követően a hagyatéki eljárás lefolytató közjegyző tudomására juthasson, így érvényesülhet az örökhagyó végakarata. Így elkerülhető az is, hogy az otthon írt végrendelet a fiókban marad vagy esetleg eltűnik.

A hagyatéki ügyben eljáró közjegyző a hagyatéki ügyirat iktatásával egyidejűleg köteles lekérdezni a VONY-ból az örökhagyó adatait. Amennyiben adat merül fel arra vonatkozóan, hogy az örökhagyó végintézkedést tett, az eljáró közjegyző megkeresi a végintézkedést őrző közjegyzőt, ügyvédet, hogy a végintézkedés egy hiteles kiadmányát, példányát a hagyatéki eljáráshoz küldje meg.

A nyilvántartás adatai nem nyilvánosak, abból adatok igénylésre eljárása során a végintézkedést okiratba foglaló, illetve letétbe vevő vagy a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző, a végintézkedő kérelmére a végintézkedőre vonatkozó adatkörben bármely közjegyző, továbbá külföldi bíróságtól, közjegyzőtől vagy más hatóságtól érkezett kérelem teljesítése céljából az országos kamara jogosult.