Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Végrendelet

letétbe helyezése

Az okirat megőrzésének közjegyző gyakorlatban tipikusan előforduló esete a végrendelet letétbe helyezése.

A végrendeletekkel kapcsolatban közjegyző nem kizárólag közvégrendelet készíthet, hanem jogosult a végrendelkező által tett írásbeli magánvégrendeletet közjegyzői letétbe venni.

A közjegyző őrzésében lévő végrendelet biztonságot nyújt arra vonatkozóan, hogy a végrendelkező akarata érvényesüljön. Így elkerülhető az is, hogy az otthon írt végrendelet a fiókban marad vagy esetleg eltűnik.

A végrendelet letétbe helyezése során a végrendelkező a magánvégrendeletét nyíltan vagy a közjegyző által borítékba zárva letétbe helyezheti a közjegyzőnél azzal a kijelentéssel, hogy az okirat a végrendeletét tartalmazza.

A végrendelet letétbe helyezése során a közjegyző jegyzőkönyvet vesz fel, a végrendelet átvételéről a félnek pedig elismervényt ad, és a végrendeletet elzárva őrzi.

A közjegyző köteles a letétbe helyezést követő 72 órán belül a végrendelet letételének tényét a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába bejegyezni, így a végrendelet a végrendelkező után lefolytatandó hagyatéki eljárás során biztosan előkerül.

A végrendelkező a végrendeletét életében bármikor visszaveheti a közjegyzőtől, amelyről a közjegyző jegyzőkönyvet készít. A közjegyzőnél letett magánvégrendelet hatályát veszti, ha azt a végrendelkező visszaveszi.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a végrendelkező személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártyája,
  • a letétbe helyezni kívánt végrendelet eredeti példánya.

A magánvégrendelet letétbe vétele esetén a közjegyző mindössze a végrendelet megőrzéséért felel, a végrendelet tartalmáért nem.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is jogosult végrendelet letétbe helyezése iránti eljárást lefolytatni.