Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Végrehajtás

elrendelése

Végrehajtás elrendelése számos közjegyzői eljáráshoz kapcsolódhat.

A közjegyzői okiratba foglalt szerződés vagy jognyilatkozat alapján peres eljárás nélkül, közvetlen bírósági végrehajtásnak van helye, ha a kötelezett nem teljesít.

Nem kizárólag közjegyzői okirat alapján van helye közvetlen végrehajtásnak. Hagyatéki eljárásban és közjegyző előtti egyezségi eljárásban a felek között létrejött és közjegyző által jóváhagyott egyezség is végrehajtható. A jogerős fizetési meghagyás és európai fizetési meghagyás alapján szintén végrehajtást rendelhet el a közjegyző.

A végrehajtási eljárás minden esetben két szakaszból áll, a közjegyző általi elrendelő és a bírósági végrehajtó általi foganatosító szakaszból.

A közjegyző által közokiratba foglalt kötelezettségvállalás esetén a jogosult kezdeményezheti az okiratban szereplő kötelezett ellen a közvetlen bírósági végrehajtási eljárás megindítását.

A közjegyző végrehajtási záradékkal akkor láthatja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza

  • a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló, vagy egyoldalú kötelezettségvállalást,
  • a jogosult és a kötelezett nevét,
  • a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét,
  • a teljesítés módját és határidejét, továbbá
  • a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és a követelés teljesítési határideje letelt.

Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. A közjegyző továbbá végrehajtási záradékkal látja el a zálogszerződésről szóló közokiratot, ha a követelés teljesítési határideje letelt.

A közjegyző a végrehajtási lapot akkor állíthatja ki, ha a végrehajtandó határozat

  • kötelezést (marasztalást) tartalmaz,
  • jogerős vagy előzetesen végrehajtható,
  • a teljesítési határidő letelt.

Valamennyi végrehajtási eljárás kérelemre indul, a jogosultnak kell kérelmezi a végrehajtás elrendelését.

A fizetési meghagyás és európai fizetési meghagyás, valamint közjegyző által jóváhagyott egyezség végrehajtására a közjegyzői okiratoktól eltérően külön szabályok vonatkoznak.

A végrehajtást az illetékes önálló bírósági végrehajtó foganatosítja.

Dr. Szilas Brigitta közjegyző szolgálati viszonya 2020. november 30. napján megszűnt. A Közjegyző Asszony által készített közjegyzői okiratok őrzése a MOKK debreceni levéltárában (Közjegyzői Levéltár 3 – Debrecen, 4030 Debrecen, Vikár Béla u. 4/B.) történik, hiteles másolat kiadása a Levéltár hatáskörébe tartozik.

A közjegyzői okiratokban foglalt követelések és a jogerős fizetési meghagyások tekintetében a végrehajtás elrendelésére továbbra is a 32016 közjegyzői székhely azonosító számú Debrecen 5. számú székhelyen működő utód közjegyző illetékes, vagyis a végrehajtási kérelmeket dr. Molnár Tamás közjegyzőhöz kell benyújtani.