Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Váltó, csekk és más értékpapír

óvása

Az óvás felvételekor a váltó vagy csekk birtokosa a közjegyző jelenlétében hívja fel fizetésre a csekken vagy váltón megjelölt fizetési helyen vagy a fizetésre kötelezett székhelyén a fizetésre kötelezettet. Ha a fizetés meghiúsul, a közjegyző ezt hitelesen írásban – az óvás felvételével – tanúsítja.

A közjegyző a váltóóvás felvétele során megvizsgálja a váltóbirtokos jogosultságát és a váltó lényeges alaki kellékeit. A közjegyző az óvatolt váltót az óvatolásra utaló záradékkal látja el, melyet a váltóhoz fűz.

Ha a jogszabály lehetővé teszi, a váltóóvás szabályait megfelelően alkalmazni kell más értékpapír óvására is.

 

Szükséges dokumentumok:

  • személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
  • az óvással érintett váltó, csekk vagy más értékpapír.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is jogosult váltó, csekk és más értékpapír óvása tanúsítására.