Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Tanácskozás és határozat

tanúsítása

Testületi ülés és az azon hozott határozat tanúsítása úgy történik, hogy a közjegyző a tanácskozás helyét és idejét, az azon hozott határozatokat és előterjesztett nyilatkozatokat – különösen azokat, amelyek az eljárás szabályszerűsége szempontjából jelentősek – jegyzőkönyvbe foglalja.

A tanúsítás során a közjegyző nem vesz részt az ülés levezetésében, passzív szereplőként közhitelesen tanúsítja a jelenlétében történt tényeket.

A jegyzőkönyvet kérelemre az ülés elnöke, ha ilyen nincs, valamennyi résztvevője aláírhatja.

Az ülés résztvevőinek személyazonosságát a közjegyző az ülés elnökének kívánságára tanúsítja.

 

Szükséges dokumentumok:

  • személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
  • tanácskozás helye, valamint az ott meghozott határozatok, nyilatkozatok.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is jogosult tanácskozás és határozat tanúsítására.