Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Pénz, értékpapír és értéktárgy

bizalmi őrzése

A közjegyző a fél kérelmére jogosult pénzt, értéktárgyat és közforgalomban lévő értékpapírt bizalmi őrzés céljából átvenni, azonban erre kizárólag az okiratszerkesztési eljárás során és azzal összefüggésben kerülhet sor.

A közjegyző szakértői vélemény becsatolását kérheti az ügyféltől értéktárgy átvétele során.

A közjegyzői gyakorlatban a bizalmi őrzést az ügyleti okiratok készítése során, tipikusan adásvételi szerződés esetén a vételár eladónak történő átadása okán veszik igénybe a felek.

A bizalmi őrzésről a közjegyző jegyzőkönyvet készít és az átvett pénzről, értéktárgyról és értékpapírról az átadó részére elismervényt ad. A közjegyző a bizalmi őrzési számlára megfizetett pénzről a bizalmi őrzés alapjául szolgáló közjegyzői okiratban szereplő felek bármelyikének kérésére is adhat átvételi elismervényt.

Ha a fél rendelkezése szerint a bizalmi őrzésbe vett értéket a másik fél vagy harmadik személy részére kell átadni, a fél eltérő rendelkezése hiányában a közjegyző azt 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha ez nem lehetséges, a közjegyző a félnek az értéket visszaadja vagy bírósági (hatósági) letétbe helyezi. Ha az értéket nem a másik fél vagy harmadik személy részére kell átadni, akkor azt a közjegyzőnek bíróságnál vagy más hatóságnál kell letétbe helyezni. A közjegyző a kérelem teljesítéséről értesíti az átadót.

Az eljárásra az okiratszerkesztési eljáráshoz kapcsolódó közjegyző illetékes.

 

Szükséges dokumentumok:

  • kérelmező részéről személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
  • a bizalmi őrzés tárgyát képező pénz, értéktárgy és közforgalomban lévő értékpapír.

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is jogosult ügyleti okiratok készítéséhez kapcsolódó bizalmi őrzésre irányuló eljárást lefolytatására.