Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Öröklési

szerződés

Az öröklési szerződés a végrendelet mellett a végintézkedés egyik leggyakoribb típusa.

Az öröklési szerződés alapján az örökhagyó életjáradékért vagy tartásért cserébe örökösének teszi meg azt a személyt, aki gondoskodik róla.

Az öröklési szerződés biztosítékot nyújt az örökhagyónak arra, hogy örökösei élete végéig gondoskodjanak a megfelelő tartásáról, gondozásáról és ápolásáról, halála esetén illő módon történő eltemettetéséről.

A közjegyzőnél készített öröklési szerződést a közjegyző nem csak elkészíti, hanem a szerződés tényét bejegyzi a Végrendeletek Országos Nyilvántartásában is, így a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző tudomást szerez a szerződés létéről.

A közjegyzői okiratba foglalt öröklési szerződés elkészítése során a közjegyző meggyőződik az ügyfelek szerződéskötési képességéről és valódi szándékáról, részletesen tájékoztatja a végrendelkezőt és az örökösöket a végrendeleti, illetve a törvényes öröklés szabályairól.

Öröklési szerződés megkötésekor a szerződéses örökös javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalom kerülhet bejegyzésre, amely lehetővé teszi az örökség biztosítását.

A közjegyző köteles tulajdoni lap lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról meggyőződni, illetve a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek részéről személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya, adókártya,
  • ingatlan pontos helyrajzi száma, forgalmi értéke.

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet öröklési szerződéseket, azonban az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz magyar nyelvű okirat becsatolása szükséges.