Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Okirat

megőrzése

Amennyiben jogszabály kivételt nem tesz, a közjegyző bármely okiratot átvehet megőrzés céljából.

A közjegyző az okirat átvétele alkalmával jegyzőkönyvet készít, amelynek tartalmaznia kell

  • az átvétel helyét és idejét,
  • az átadó családi és utónevét, lakóhelyét, szükség esetén egyéb személyi adatait,
  • az átvett okirat megjelölését,
  • annak a személynek a megnevezését, akinek a részére az okiratot ki kell adni,
  • az okirat őrzésének idejét.

A közjegyző az átvett okiratról a félnek átvételi elismervényt ad.

Az okirat kiadásakor a közjegyző – miután az átvevő személyazonosságáról meggyőződött – az átvételt a fent említett jegyzőkönyvön vagy külön jegyzőkönyvben ismerteti el.

Az okiratra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell a váltó, továbbá az információhordozók átvételére és visszaadására is.

 

Szükséges dokumentumok:

  • kérelmező részéről személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
  • a megőrzés tárgyát képező okirat.

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is jogosult okirat megőrzésére irányuló eljárást lefolytatni.