Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Nyilatkozat vagy értesítés

közlése

Nyilatkozat vagy értesítés közlését a közjegyző akkor tanúsíthatja, ha a közlés vagy annak elmaradása jogkövetkezménnyel járhat. Tipikus példája a felmondás kézbesítése, amely akár kölcsönszerződés, akár bérleti szerződés esetén is előfordulhat.

A közjegyző a nyilatkozat vagy értesítés szövegét szó szerint jegyzőkönyvbe foglalja, és az okiratot postán ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, illetve az E-ügyintézési törvényben meghatározott módon a másik fél részére továbbítja.

A közjegyző a jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat vagy értesítés szövegét a nyilatkozattevő előtt felolvassa, e jegyzőkönyvet a nyilatkozattevőnek alá kell írnia. A közjegyző a nyilatkozat vagy értesítés közléséről a kérelmet előterjesztő félnek tanúsítványt ad, amelyben feltünteti a nyilatkozat vagy értesítés szó szerinti szövegét, a felek nevét, lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét, illetve székhelyét, a feladás évét, hónapját, napját, a kérelmet előterjesztő kívánságára óráját is.

A másik fél írásbeli válaszát a közjegyző a jegyzőkönyvhöz csatolja, szóbeli válaszát jegyzőkönyvbe foglalja, és minderről értesíti a kérelmet előterjesztő felet.

 

Szükséges dokumentumok:

  • személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
  • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám, civil szervezet vagy egyéb szervezet esetén nyilvántartási szám,
  • a nyilatkozat vagy értesítés szövege,
  • a nyilatkozattal vagy értesítéssel kapcsolatos okirat, pl. bérleti szerződés, kölcsönszerződés.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is jogosult nyilatkozat vagy értesítés közlése tanúsítására.