Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Nemzetközi és európai

öröklési ügyek

Az Európai Unió jogalkotási eljárás keretében 2012. július 4-én elfogadta az öröklési szabályokra vonatkozó 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (Európai Öröklési Rendelet).

A rendelet 2015. augusztus 17. napjától elhunyt örökhagyók esetében alkalmazandó.

A rendelet megalkotásának célja az volt, hogy a nemzetközi vonatkozású öröklési ügyekben érintett személyek – így különösen az elhalt örökösei – lehetőleg ne kényszerüljenek az egyes hagyatéki vagyontárgyak fellelhetősége szerinti valamennyi uniós államban külön-külön öröklési eljárások megindítására; ehelyett az örökhagyó bárhol fellelhető hagyatéki vagyonának jogi sorsa egy eljárásban kerüljön rendezésre, és az annak során hozott öröklési határozatot vagy okiratot a többi uniós tagállamban is fogadják el, ahol az örökhagyónak vagyona található.

Az öröklési ügyekben alkalmazandó jog és az eljáró bíróság (közjegyző) joghatósága – vagyis, hogy melyik tagállam fóruma jár el – döntő többségében attól függ, hogy az örökhagyónak a halálakor hol volt a szokásos tartózkodási helye, függetlenül az örökhagyó állampolgárságától.

A szokásos tartózkodási hely szerinti államnak az öröklési jogszabályai alapján kell rendezni az elhunyt hagyatékának jogi sorsát, akár uniós tagállamról van szó, akár az Európai Unióhoz nem tartozó úgynevezett harmadik államról.

A rendelet két tagállamra – Írországra és Dániára – nem terjed ki.