Ügyfélfogadási rend

 • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
 • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Külföldön felhasználható

okiratok

A magyar közjegyző által készített okiratok külföldön való felhasználása attól függ, mely országban szeretné az ügyfél felhasználni. Számos esetben az okiratot külföldi felhasználás előtt nemzetközi hitelesítéssel kell ellátni.

A nemzetközi hitelesítés a következők szerint mehet végbe:

 1. Felülhitelesítés
 2. Felülhitelesítés alatt a diplomáciai képviselet, konzulátus, nagykövetség tanúsítványát értjük, amely a közokirat valódiságát igazolja. A felülhitelesítést azon ország diplomáciai képviselete állítja ki, amely országban a közokiratot a fél fel kívánja használni.

 3. Apostille
 4. Ha olyan külföldi országban kíván magyar okiratot felhasználni, amely aláírta az úgynevezett Apostille Egyezményt (1961. október 5-én kelt Hágai Egyezmény) akkor az okirat nemzetközi hitelesítése az úgynevezett Apostille tanúsítvány kiállításával megy végbe.

  Az apostille jelentése hitelesítés. Általában a nemzetközi jog előírásainak megfelelően hitelesített dokumentumot jelenti.

  A közjegyzők által készített vagy hitelesített okiratok, valamint a közjegyzői levéltáros által kiadott hiteles másolatok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások külföldi felhasználás céljából történő felülhitelesítését Budapesten a Magyar Országos Közjegyzői Kamara végzi.

 5. Nemzetközi egyezmények
 6. Bizonyos országok egymás között két- vagy többoldalú szerződéseket kötöttek, amelyek értelmében sem felülhitelesítésre, sem Apostille tanúsítvány kiállítására nincs szükség ahhoz, hogy egymás közokiratait elfogadják.