Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Külföldi eljárás céljára tett peren kívüli eskü vagy fogadalom tételének

tanúsítása

A közjegyző előtt külföldi eljárásban történő felhasználás céljára peren kívüli esküt vagy fogadalmat lehet tenni.

A peren kívüli eskü záradéki és jegyzőkönyvi formában is elkészíthető.

Az esküvel a fél azt erősíti meg, hogy az eskü szövegét tartalmazó okiratban (esküokmányban) foglaltak a valóságnak vagy akaratának megfelelnek és a közjegyző ezt az esküokmányhoz hozzáfűzött záradékkal tanúsítja.

Az eskü tételét a közjegyző úgy is tanúsíthatja, hogy az eskü szövegét szó szerint jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvet az esküt tevőnek alá kell írnia. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az eskü tételét tanúsító közjegyzői okiratban utalni kell arra, hogy az eskü tételére külföldi eljárásban történő felhasználás céljából került sor.

Az esküokmány beszerzésére az ügyfél köteles és azt fel kell olvasnia a közjegyző előtt. A közjegyző az esküokmány tartalmát nem vizsgálja.

 

Szükséges dokumentumok:

  • személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
  • az esküokmány, illetve az eskü szövege.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is jogosult peren kívüli eskü vagy fogadalom megtételének tanúsítására.