Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Közhiteles nyilvántartás tartalmának tanúsítása

(hiteles cégkivonat, hiteles tulajdoni lap)

A közjegyző tanúsítványt állíthat ki különböző közhiteles nyilvántartások tartalmáról.

A közjegyző azt tanúsítja, hogy a kivonat vagy másolat a közhiteles nyilvántartás adataival megegyezik. Az így kiállított tanúsítvány a nyilvántartást vezető szerv által kiállított kivonattal, másolattal, bizonyítvánnyal azonos hatályúnak tekintendő.

A leggyakrabban hiteles cégkivonat és hiteles tulajdoni lap tanúsítását kérik közjegyzőtől.

Így lehetőség van különösen az alábbi tartalmak lekérdezésére és tanúsítására:

  • A cégnyilvántartás adataiból hiteles cégkivonat, cégbizonyítvány, cégmásolat, cégiratok,
  • A civil szervezetek névjegyzékéből a szervezetre vonatkozó adatok (pl. egyesület, alapítvány),
  • Az ingatlan-nyilvántartási rendszerből (TAKARNET) hiteles teljes vagy szemle tulajdoni lap,
  • Az egyéni vállalkozók nyilvántartásából egyéni vállalkozók adatai.

 

Az eljárás során bárki eljárhat, a közjegyző nem vizsgálja, hogy kinek van szüksége a közhiteles nyilvántartás adataira.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a közjegyző előtt megjelenő ügyfél részéről személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély és lakcímkártya,
  • a nyilvántartás beazonosításához szükséges adat, pl.: cégjegyzékszám, helyrajzi szám, nyilvántartási szám.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is jogosult közhiteles nyilvántartás tartalmának tanúsítására.