Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Kiköltözési

nyilatkozat

A kiköltözési nyilatkozat egyoldalú kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy lakás vagy üzlethelyiség bérlője, használója a bérleti szerződés megszűnésekor elhagyja az ingatlant.

A közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat a bérbeadó részére nyújt megfelelő biztosítékot azáltal, hogy közvetlenül végrehajtható, mivel a nyilatkozat alapján bírósági eljárás nélkül, önálló bírósági végrehajtó útján is kiköltöztethető a jogosulatlan ingatlanhasználó a bérleményből.

A kiköltözési nyilatkozat fontos kritériuma a felek által előzetesen már aláírt bérleti vagy más jogügyletet (pl. adásvételt) tartalmazó szerződés. A már aláírt bérleti- vagy más szerződés alapján a bérlő, illetve a szerződés kötelezettje tesz egyoldalú kiköltözési nyilatkozatot a közjegyző előtt. A kiköltözési nyilatkozat alapját képező magánokiratot a közjegyző nem szerkesztheti meg.

Amennyiben a teljes bérleti szerződést vagy az adásvételi szerződést a közjegyző készíti, úgy nem szükséges külön kiköltözési nyilatkozatot tenni, hiszen a közjegyző a szerződésbe is belefoglalhatja.

A kiköltözési nyilatkozatnak nemcsak a bérleti, hanem például az adásvételi szerződések vonatkozásában is fontos szerepe lehet, annak érdekében, hogy az eladó a meghatározott időpontban kiköltözzön, és a vevő birtokba vehesse az ingatlant.

A kiürítésre vonatkozó nyilatkozat akár cégek közötti bérleti szerződés alapján is tehető. Ebben az esetben a Bérlő cég kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés megszűnése esetén a saját ingóságait kiüríti akár ipartelep, telephely, raktár vagy más bérlemény ingatlanból és visszabocsátja azt a bérbeadó birtokába.

 

Szükségesek dokumentumok:

  • a nyilatkozó fél részéről személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya, adókártya,
  • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám, civil szervezet vagy egyéb szervezet esetén nyilvántartási szám,
  • az aláírt, eredeti magánokirat bemutatása, amely jogügylet alapján a nyilatkozó a kiköltözési nyilatkozatot teszi (pl.: bérleti szerződés, adásvételi szerződés stb.).

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet kiköltözési nyilatkozatot.