Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Igazságügyi szakértő

kirendelése

A közjegyzőtől kérhető igazságügyi szakértő kirendelése, amennyiben a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges.

Az eljárásban kötött illetékességi szabályok vannak: az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye található, illetve ahol a szakértői vizsgálat tárgyát képező ingatlan fekszik vagy dolog fellelhető.

Az eljárás akkor indítható, ha abban a kérdésben, amelyre a szakértői véleményt a kérelmező be kívánja szerezni, nincs bírósági eljárás.

Az eljárás egyoldalú, ellenfelet nem kell megjelölni.

A közjegyző az igazságügyi minisztérium szakértői névjegyzékéből rendel ki igazságügyi szakértőt. Az igazságügyi szakértői vélemény perben felhasználható, úgy mintha a szakértőt a bíróság rendelte volna ki.

A szakértői vélemény főszabályként a kirendelő végzés kézbesítésétől számított 30 napon belül elkészül.