Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30

Idegen nyelvű

okiratok

A magyar közjegyző külön engedéllyel – úgynevezett közjegyzői nyelvi jogosítvánnyal – idegen nyelven is készíthet közjegyzői okiratokat, hitelesítéseket.

A nyelvi jogosítvány kiadására a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnöke jogosult.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyfelek költséghatékonyan, pénzt és időt megspórolva juthatnak olyan közjegyzői okiratokhoz, hitelesítésekhez, amelyek külföldön és belföldön egyaránt felhasználhatnak, mivel a nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyző által kiadott idegen nyelvű okirat esetén nincs szükség az irat további fordítására.

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelvi jogosítvánnyal rendelkezik, ennek köszönhetően angol és olasz nyelven is készíthet közjegyzői okiratokat, hitelesítéseket, valamint a közjegyző hatáskörébe tartozó ügyekben keletkezett közokiratról és annak mellékleteiről hiteles fordítást adhat, vagy a fordítás helyességét tanúsíthatja.

Többek között angol és olasz nyelven meghatalmazás, nyilatkozat, végrendelet, szerződés vagy bármely eredeti iratról, dokumentumról közjegyzői másolathitelesítés, aláírás-hitelesítés, külföldi felhasználás céljára tett peren kívüli eskü vagy fogadalom (ún. affidavit), de akár cégkivonat, tulajdoni lap is kérhető.

A közjegyző kizárólag egy nyelven készíthet közjegyzői okiratot vagy tanúsítványt, a „kétnyelvű” okirat készítése – amelyben egymás mellett párhuzamos hasábokban szerepel a magyar és idegen nyelvű szöveg – nem lehetséges.

Hiteles fordítás azonban készíthető közjegyző által, vagyis a magyar közjegyzői okiratról idegen nyelvre, Dr. Molnár Tamás közjegyző esetén angol vagy olasz nyelvre, illetve fordítva: közjegyző hatáskörébe tartozó angol és olasz nyelvű iratok esetén magyar nyelvre.

Ezekben az esetekben a közjegyző az eredeti szöveget tartalmazó irathoz, hitelesített másolatához, hiteles kiadmányához fűzi hozzá a hiteles fordítást.

Az idegen nyelvű okiratok külföldi felhasználása esetén felülhitelesítés is szükséges lehet.