Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Házassági és élettársi

vagyonjogi szerződés

A házasságkötéssel a házasok között a törvény erejénél fogva ún. házastársi vagyonközösség jön létre, ez alapján a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a házasság megkötésétől kezdődően alatt együtt vagy külön szereznek, valamint közösen viselik a bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat. A házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg.

Élettársi kapcsolat esetén az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők, azonban az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását. Az élettársat a vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködése arányában, elsősorban természetben illeti meg részesedés. Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene.

A fenti törvényes vagyonjogi rendszertől a felek közös akarattal eltérhetnek. Házassági vagyonjogi szerződés esetén a házasok, illetve házasulók, élettársi vagyonjogi szerződés esetén pedig az élettársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert (pl. vagyonelkülönítési vagy közszerzeményi rendszer), amelyet a szerződésben meghatározott – szerződéskötéstől számítandó vagy jövőbeli – időponttól kezdődően életközösségük fennállása alatt vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell. E szerződés irányulhat a felek valamennyi vagyonára vagy csupán egyes vagyontárgyakra is.

A házassági vagyonjogi szerződés, illetve az élettársi vagyonjogi szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába (HVSZNY) bevezették, vagy ha a házasok, élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett. A nyilvántartásra szolgáló informatikai alkalmazást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti, mely a vagyonjogi szerződések adatait 100 év elteltéig őrzi. A nyilvántartásba történő felvétel közjegyző előtt kezdeményezhető.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek részéről személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
  • már megkötött házasság esetén a házassági anyakönyvi kivonat.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet házassági és élettársi vagyonjogi szerződéseket, azonban az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz magyar nyelvű okirat becsatolása szükséges.