Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Értékpapír és okirat

semmissé nyilvánítása

A közjegyző hatáskörébe tartozik az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír vagy okirat (pl. takarékbetétkönyv, gépkocsi nyereménybetétkönyv, váltó, csekk, kincstárjegy) pótlásához történő segítségnyújtás.

A pótlási eljáráshoz először az értékpapír vagy okirat semmissé nyilvánítása szükséges, amelyet a közjegyzőtől lehet kérni.

A semmissé nyilvánítás nem fizikai, hanem jogi „megsemmisítést” jelent. Lényege, hogy a közjegyző által semmissé nyilvánított értékpapírral, okirattal a benne foglalt jogot gyakorolni, követelést érvényesíteni a továbbiakban már nem lehet és sor kerülhet azok pótlására.

A közjegyző a kérelemben foglalt adatokat tartalmazó ún. hirdetményt bocsát ki. A hirdetményt 6 hónapra – mely időtartam váltó és csekk esetében 1 hónap, okirat esetében pedig 1 hónapra leszállítható – közzé kell tenni.

A hirdetmény közzétételről a Magyar Országos Közjegyzői Kamara gondoskodik azáltal, hogy a hirdetményt az interneten folyamatosan elérhető, nyilvános, díjmentesen bárki által megtekinthető elektronikus nyilvántartásban jeleníti meg.

A hirdetmény közzétételi időtartama alatt az értékpapír, okirat birtokosa az eljárást folytató közjegyzőnél az értékpapírt, okiratot bemutathatja, vagy az értékpapír, okirat hollétére vonatkozóan adatot jelenthet be. Ezekben az esetekben a közjegyző külön végzéssel az eljárást megszünteti. Amennyiben azonban értékpapír, okirat bemutatására vagy az értékpapír, okirat hollétére vonatkozóan adat bejelentésére nem kerül sor, úgy a közjegyző az értékpapírt, okiratot ítélet hatályú végzéssel semmissé nyilvánítja. A közjegyző jogerős semmissé nyilvánító végzése alapján a kibocsátó új értékpapírt, okiratot bocsát ki és a jogosult rendelkezésébe adja, így a kérelmező újra hozzáférhet megtakarításaihoz.

Tipikusan még meglévő takarékbetétkönyv, gépkocsi nyereménybetétkönyv vagy kincstári takarékjegy esetén fordul elő a semmissé nyilvánítási eljárás.

Az eljárásra bármelyik közjegyző illetékes.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a kérelmező személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedélye és lakcímkártyája,
  • ha rendelkezésre áll, az értékpapír másolata,
  • értékpapír, okirat kiállítójának vagy kibocsátójának igazolása,
  • az értékpapír lényeges adatainak megjelölése a beazonosíthatóság érdekében.