Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartása (ÉNYNY)

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának célja, hogy megkönnyítse az élettársi kapcsolat fennállása bizonyítását.

Ahogy az elnevezése is mutatja, a nyilvántartás nem az élettársakról vezet nyilvántartást, hanem az élettársak erre irányuló nyilatkozatáról, vagyis arról, hogy a közjegyző előtt megjelenő felek (élettársak) kijelentették, hogy közöttük élettársi kapcsolat áll fenn.

A magyar polgári jog szerint élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.

Fontos elhatárolni a bejegyzett élettársi kapcsolatot és az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában lévő élettársi kapcsolatot.

Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. Bejegyzett élettársi kapcsolat a házassághoz hasonló jogintézmény, amely csak azonos neműek között állhat fenn.

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába bejegyzett élettársi kapcsolat nem rendelkezik a házassághoz hasonló jogkövetkezménnyel, s ilyen élettársi kapcsolatban mind azonos, mind különnemű párok élhetnek.

A Nyilvántartás az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatot a bejegyzésének időpontjától számított 100 évig tartalmazza.

Élettársi kapcsolatról szóló nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni.

Az élettársi kapcsolat megszűnése esetén bármelyik fél egyoldalú kérelme alapján törölhető a bejegyzés az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat megtételével.

A bejegyzési eljárásra az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmező – közös kérelem esetén bármelyik kérelmező – lakóhelye vagy tartózkodási helye van, azonban a kapcsolat fennállásáról bármikor, bármelyik közjegyző adhat ki tanúsítványt.

 

Szükséges dokumentumok:

  • az élettársak személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedélye és lakcímkártyája,