Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Élettársi

nyilatkozat

Az élettársi kapcsolatot az hozza létre, ha két – akár azonos, akár különböző nemű – személy házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (életközösség) együtt él, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban. Az élettársi kapcsolat automatikusan a fenti feltételek fennálltával létrejön, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér.

Számos esetben célszerű azonban az élettársi kapcsolatot igazolni, bizonyítani, így különösen szükség lehet az élettársak nyilatkozatára például reprodukció eljárásban, lombik programban való részvétel során, lakhatási (kollégiumi, önkormányzati) támogatások, egyéb munkahelyi támogatások igénylésekor vagy akár belföldi, akár külföldi bevándorlási hatóság előtti eljáráshoz is. Az élettársi kapcsolat megszűnése esetében pedig könnyítést jelenthet, hiszen a nyilatkozat bizonyítja az élettársi életközösség fennállását, és így a volt élettársak a vagyonjogi kérdésekre fókuszálhatnak. E bizonyításnak a módja lehet a közjegyző által közokiratba foglalt élettársi nyilatkozat.

Az élettársak nyilatkozatában a felek azt jelentik ki közjegyző előtt, hogy meghatározott idő óta egymással közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben élnek, valamint nyilatkozhatnak jelenlegi közös címükről. A nyilatkozat bármely hatóságnál, intézménynél felhasználható, amely ilyet kér vagy más okból szükséges.

Fontos tudnivaló, hogy az élettársi kapcsolat nem hoz létre a házassághoz hasonló helyzetet a felek között – és így a közjegyző előtti élettársi nyilatkozat sem: így különösen a felek életközösség ideje alatt szerzett vagyon nem minősül automatikusan közös tulajdonnak, az élettársak nem lesznek egymás törvényes örökösei. Amennyiben örökölni kívánnak egymás után, azt végrendelet útján tudják biztosítani.

A közjegyző által okiratba foglalt élettársi nyilatkozat közokirat, amely közokirati bizonyítóerővel bír, azaz a benne foglalt tények és adatok valóságát teljesen bizonyítja. Ez azt jelenti, hogy a közokiratban foglalt nyilatkozatokat valósnak kell tekinteni (ellenbizonyításnak a közokirattal szemben is helye van, de csak annyiban, amennyiben azt a törvény nem zárja ki vagy nem korlátozza).

 

Szükségesek dokumentumok:

  • a nyilatkozó felek részéről személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet élettársi nyilatkozatot.