Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Egyoldalú kötelezettségvállaló

és tartozáselismerő nyilatkozat

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban a nyilatkozó egyoldalúan vállalja, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségét – például a tartozás visszafizetését – határidőben maradéktalanul teljesíti. A nyilatkozó bármely anyagi jogi értelemben vett kötelezett lehet, például adós, bérlő, zálogkötelezett, készfizető kezes, stb. A kötelezettségvállalás tipikusan pénzfizetésre irányul, de meghatározott cselekmény – ingatlan kiürítése – is lehet.

A közjegyzői gyakorlatban tipikusan a pénzintézetek kérik, hogy a hitelfelvevők közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyenek. Ebben az esetben a hitel folyósításának feltétele a közjegyzői okiratba foglalás.

A közjegyzői okiratban foglaltak – egyéb feltételek fennállása esetén – közvetlenül végrehajthatók, ami azt jelenti, hogy ha a nyilatkozattevő (adós, kezes, zálogkötelezett, bérlő, stb.) nem teljesíti a közjegyzői okirat szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettségét, a jogosultnak (hitelező, zálogjogosult, bérbeadó, stb.) nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni.

A felek között létrejött kölcsönszerződést követően az adós tartozáselismerő nyilatkozatot is tehet, amelyben elismeri a tartozását, megerősítheti szándékát, hogy a szerződésben meghatározottak szerinti határidőben és módon visszafizeti a kölcsön összegét járulékaival együtt. Az adós kötelezettségvállalása alapján ebben az esetben is közvetlen végrehajtásnak van helye.

Az egyoldalú kötelezettségvállalás és tartozáselismerő nyilatkozat esetén elegendő, ha a nyilatkozatot tevő fél jelenik meg a közjegyző előtt.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a nyilatkozó fél részére személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya, adókártya,
  • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám,
  • az aláírt, eredeti magánokirat bemutatása, amely jogügylet alapján a nyilatkozó az egyoldalú kötelezettségvállaló vagy tartozáselismerő nyilatkozatot teszi (pl.: megkötött hitel-, illetve kölcsönszerződés stb.).

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet egyoldalú kötelezettségvállaló és tartozáselismerő nyilatkozatot.