Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi

nyilvántartása (gkZONY)

Az alvázszámmal rendelkező gépjárművek zálogjogi nyilvántartását a Magyar Országos Közjegyzői Kamara üzemelteti az ún. egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartása néven (gkZONY).

A nyilvántartással kapcsolatos egyik leggyakoribb eset volt 2014. március 15. napját megelőzően, ha valaki hitelt vett fel személygépjármű vásárlására. Ebben az esetben a hitel biztosítására zálogjogot alapítottak és jegyeztek be az adott gépjárműre. Ennek a bejegyzésnek a lebonyolítása történt a nyilvántartásban.

2014.március 15. napjától a közhiteles nyilvántartásába új zálogjogot nem lehet bejegyezni. Azonban a még fennálló, a gkZONY-ba korábban bejegyzett zálogjogok módosítása, valamint törlése továbbra is a korábbi, 2014. március 14-én hatályban volt szabályok szerint történik.

2014.március 15. után létrejött zálogjogot új nyilvántartásba, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba kell bejegyezni.

A gkZONY-ba a hitelbiztosítéki rendszer internetes felületén a https://hbny.mokk.hu/#x oldalon keresztül bárki ingyenesen betekinthet.

 

Szükséges dokumentumok:

  • egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolog beazonosításához szükséges adatok (személygépjármű alvázszáma),
  • zálogjogosult vagy zálogkötelezett törlési nyilatkozat, hozzájáruló nyilatkozat.