Ügyfélfogadási rend

 • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
 • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Egyéb jogi jelentőségű tények és körülmények

tanúsítása

Egyéb tények és körülmények, különösen versenytárgyalás, sorsolás tanúsítására a közjegyző akkor jogosult, ha ennek megtörténte vagy elmaradása jogkövetkezménnyel jár, és a tanúsítani kért eljárást a közjegyző jelenlétében folytatták le.

 

Gyakorlatban előforduló eljárások a következők:

 • azonossági nyilatkozat,
 • hitelbiztosítéki nyilatkozat,
 • pályázatbontás,
 • értékpapír fizikai megsemmisítés,
 • sorsolás,
 • üzletrész árverés,
 • árverés,
 • bármilyen jogi jelentőségű tény (pl. rövid szöveges üzenet (SMS), e-mail, weboldal tartalma, bérlemény birtokba vétele stb.).

 

A közjegyző tényeknek információhordozóra való felvételét azzal az eltéréssel tanúsítja, hogy a felvétel után az információhordozót az őrizetébe veszi, és a visszajátszás alkalmával tanúsítja, hogy az információhordozó tartalma a felvett ténnyel megegyező.

 

Szükséges dokumentumok:

 • személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
 • a jogi jelentőségű tényhez kapcsolódó további információ, adat, dokumentum.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is jogosult egyéb jogi jelentőségű tények és körülmények tanúsítására.