Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Bérleti

szerződés

Közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés tárgya tipikusan lakás, üzlethelyiség, egyéb kereskedelmi célú ingatlan.

A közjegyző beszerzi az ingatlan tulajdoni lapját, így az ingatlan pontos tulajdoni viszonyairól és adatairól meggyőződik.

A bérleti szerződés kétoldalú jogügylet, így a közokiratot a Bérbeadó és a Bérlő is aláírja.

A közokiratba foglalt bérleti szerződés előnye, hogy amennyiben a bérlő nem fizeti a bérleti díjat, elmarad a rezsi- és közüzemi költségekkel, vagy a szerződés megszűnését követően nem hajlandó kiköltözni az adott bérleményből, a bérbeadónak nem kell bírósághoz fordulnia és hosszan pereskednie, hogy a lejárt pénztartozást érvényesítse vagy az ingatlanból a bérlőt kiköltöztethesse. A közjegyzői okirat nem csupán a bérbeadónak nyújt megfelelő védelmet, hanem a bérlőnek is, mivel a bérleti szerződésben rögzített megállapodás a bérbeadót is köti, például a szerződés időtartama, felmondási okok, kézbesítési szabályok.

A felmondást követően a bérbeadó kérelmére a közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a bérleti szerződést, amely alapján a végrehajtó intézkedik tartozás behajtása, valamint az ingatlan kiürítése felől.

A közokiratba foglalt bérleti szerződés a bérlőt is védi, hiszen a szerződéstől a felek kizárólag közös megegyezéssel térhetnek el és a bérleti szerződés magába foglalja a felek jogait és kötelezettségeit is, többek között az óvadék (kaució) visszafizetését is.

A közjegyző feladata, hogy pártatlanul tájékoztassa a bérbeadót és a bérlőt a szerződés tartalmáról, annak jogkövetkezményeiről, valamint a bérleti szerződés szövegének megírásával közokiratba foglalja a szerződést.

A közjegyzői okiratban létrejött bérleti szerződés esetében a felek közötti jogviták megelőzhetőek, vagy peres eljárás nélkül kikényszeríthetőek.

A közjegyző előtti személyes megjelenésre van szükség, azonban meghatalmazással is eljárhatnak a felek.

 

Szükséges dokumentumok:

  • A szerződő felek részéről személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya, adókártya,
  • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám,
  • az ingatlan esetén pontos helyrajzi száma,
  • a bérleti díj, rezsi- és közüzemi díjak összege, átalánya,
  • a bérleti díj fizetésének módja (készpénz vagy átutalás, átutalás esetén bankszámlaszám).

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet bérleti szerződéseket.