Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Apai elismerő

nyilatkozat

A nem házasságba születő gyermek esetén apai elismerő nyilatkozatot szükséges ahhoz tenni, hogy a gyermek az apa nevére kerülhessen.

Az apai elismerő nyilatkozat tétele következtében a gyermek az apa vezetéknevét kaphatja, valamint az apának és az anyának közös szülői felügyeleti joga keletkezik. Egyúttal azt is jelenti, hogy az apának tartási kötelezettsége keletkezik a gyermekkel szemben és törvény szerinti örököse lesz.

Az apai elismerő nyilatkozat a gyermek fogamzási idejének kezdetétől tehető. Ha a nyilatkozat megtételére a gyermek születése előtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek megszületésekor válik teljes hatályúvá. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat mindenkivel szemben hatályos.

E nyilatkozat nem vonható vissza, hiszen a gyermek családi jogállásának rendezése nem csak átmenetileg, hanem véglegesen szükséges.

A közjegyzői okirat készítésekor mind a nyilatkozatot tevő apának, mind pedig az ehhez hozzájáruló anyának jelen kell lennie. Amennyiben a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte a nyilatkozattétel időpontjában, a gyermek hozzájárulására is szükség van, így neki is jelen kell lennie törvényes képviselőjével együtt.

 

Szükséges dokumentumok:

  • az apa és az anya részéről személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély/tartózkodási engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
  • ha a nyilatkozat megtételére a szülést megelőzően kerül sor: terhesgondozási könyv és szakorvosi igazolás a szülés várható időpontjáról és a fogantatás feltételezett időpontjáról,
  • ha a nyilatkozat megtételére a szülés után kerül sor: a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet közjegyzői okiratba foglalt apai elismerő nyilatkozatokat.