Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Aláírási

címpéldány

Az aláírási címpéldány a cégeket vagy a szervezetet képviselő tisztségviselők aláírásképének azonosítására szolgál.

Az aláírási címpéldány önmagában a képviseleti jog fennállását nem tanúsítja, azonban biztosítja azt, hogy a cég vagy szervezet képviseletében ne járhasson el más, mint aki erre személy szerint jogosult.

Az aláírási címpéldány tehát a cégjegyzésre jogosult személy névaláírásának vagy kézjegyének valódiságát tanúsítja.

Az aláírási címpéldány adatait tartalmazó részének magánokirat-tervezetét a közjegyző is elkészítheti.

A hiteles aláírási címpéldány bankszámlanyitáshoz, pályázatokhoz, egyes szerződések megkötésekor szükséges.

A közjegyző előtti személyes megjelenésre van szükség.

 

Szükséges dokumentumok:

  • személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
  • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám, civil szervezet vagy egyéb szervezet esetén nyilvántartási szám,
  • egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány száma,
  • aláírási címpéldány tervezete, amennyiben a fél készíti el magánokiratba foglaltan.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet aláírási címpéldányt.