Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Aláírás-hitelesítés

A közjegyző a névaláírás hitelesítés során azt tanúsítja, hogy az ügyfél előtte írta alá az adott magánokiratot, vagy az okiraton levő aláírást a közjegyző előtt a sajátjának ismerte el, vagyis a közjegyző az aláírás valódiságát tanúsítja.

Az aláírásra váró magánokiratot a közjegyző nem készítheti el, a magánokirat elkészítése az ügyfél feladata. Az aláírás-hitelesítés esetén a közjegyző a magánokirat tartalmát, annak jogszerűségét nem vizsgálja. A közjegyző kizárólag az ügyfél aláírását hitelesíti a kért dokumentumon.

Lehetőség van magánszemélyként vagy cég, szervezet képviselőként kérni az aláírás közjegyzői hitelesítését, ilyen esetben a képviseleti jog igazolása is szükséges.

Az aláírás hitelesítése esetén a közjegyző által készített tanúsítási záradék közokirat.

Leggyakrabban meghatalmazások, közbeszerzésekhez szükséges kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok, meghívólevelek esetén szükséges közjegyző általi hitelesítés.

 

Szükséges dokumentumok:

  • személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott) és lakcímkártya,
  • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám, civil szervezet vagy egyéb szervezet esetén nyilvántartási szám,
  • egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány száma,
  • a magánokirat, amin a közjegyző hitelesíti az aláírást,
  • gazdasági társaság vagy egyéb szervezet esetén a képviseleti jog igazolására szolgáló dokumentum.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is jogosult aláírás-hitelesítést készíteni.