Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Ajándékozási

szerződés

Közjegyzői okiratba foglalt ajándékozási szerződés tárgya lakás, családi ház, üdülő, üzlethelyiség, föld, üzletrész, gépjármű, készpénz vagy bármely más vagyontárgy lehet.

Ingatlan ajándékozási szerződés okiratba foglalása esetén a közjegyző beszerzi a tulajdoni lapot, intézkedik a földhivatali bejegyzés vagy más hatóságok előtt (például kiskorú fél esetén a gyámhivatali jóváhagyás felől). Elkészíti a szerződéshez szükséges iratokat is (például ingatlan nyilvántartási kérelem, NAV adatlap, bejegyzési engedély).

A közjegyző teljes körű felvilágosítást ad a felek jogairól és kötelezettségeiről, a vonatkozó jogszabályokról, az illetékfizetési és adófizetési kötelezettségről.

A közjegyzői okiratba foglalt ajándékozási szerződés esetén is lehetséges közvetlen végrehajtás, amennyiben az ajándék átadása határidőben nem történik meg vagy az ajándék visszaadása esedékessé válik. Az ajándék visszakövetelésének a Polgári törvénykönyv szabályai szerint van helye.

A közjegyző ennek érdekében az Ajándékozó kérelmére végrehajtási záradékkal látja el a közokiratot, vagyis ez alapján a végrehajtó útján közvetlenül, peres eljárás nélkül kikényszeríthető a meghatározott cselekmény.

A közjegyző előtti személyes megjelenésre van szükség, azonban meghatalmazással is eljárhatnak a felek.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott), lakcímkártya, adókártya,
  • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám.

Ingatlan ajándékozása esetén:

  • Az ingatlan pontos helyrajzi száma,
  • az ingatlan forgalmi értéke.

 

A vagyontárgy jellegétől függően további adatok szükségesek (például ingóság esetén személygépjármű alvázszáma, lajstromszám, számlaszám stb.)

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet ajándékozási szerződéseket, azonban az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz magyar nyelvű okirat becsatolása szükséges.