Ügyfélfogadási rend

  • Hétfő - Csütörtök: 08:00-12:00 és 12:30-17:00
  • Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-14:30
közjegyző bélyegző

Adásvételi

szerződés

Közjegyzői okiratba foglalt adásvételi szerződés tárgya lakás, családi ház, üdülő, üzlethelyiség, föld, üzletrész, gépjármű vagy bármely más vagyontárgy lehet.

Ingatlan adásvételi szerződés okiratba foglalása esetén a közjegyző beszerzi a tulajdoni lapot, intézkedik a földhivatali bejegyzés vagy más hatóságok előtt (például kiskorú vevő esetén a gyámhivatali jóváhagyás felől). Elkészíti a szerződéshez szükséges iratokat is (például ingatlan nyilvántartási kérelem, NAV adatlap, bejegyzési engedély).

A közjegyző teljes körű felvilágosítást ad a felek jogairól és kötelezettségeiről, a vonatkozó jogszabályokról, az illetékfizetési és adófizetési kötelezettségről.

A közjegyzői okiratba foglalt adásvételi szerződések esetén is érvényesülhet a közvetlen végrehajthatóság. Amennyiben az egyik fél nem teljesíti az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségét – például a vevő a vételár határidőben történő megfizetését, illetve az eladó a kiköltözési kötelezettségét –, a másik félnek nem kell bírósághoz fordulnia és hosszú éveken keresztül pereskednie, hanem közvetlenül végrehajtást indíthat.

A közjegyző ennek érdekében végrehajtási záradékkal látja el a közokiratot, vagyis ez alapján a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül behajtja az adott követelést (pl. vételár megfizetése), kikényszeríti az adott cselekményt (pl. kiköltözési kötelezettség teljesítése).

A közjegyző előtti személyes megjelenésre van szükség, azonban meghatalmazással is eljárhatnak a felek.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a szerződő felek személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély (saját kezű aláírással és fényképpel ellátott), lakcímkártya, adókártya,
  • cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám.

Ingatlan adásvétele esetén:

  • Az ingatlan pontos helyrajzi száma,
  • az ingatlan vételára,
  • a vételár kifizetésének módja (készpénz vagy átutalás, átutalás esetén bankszámlaszám; saját erő vagy banki hitel, utóbbi esetben a hitelező által előírt követelményekre vonatkozó leírás vagy a hitelező elérhetősége),
  • a vételár kifizetésének határideje (egy összegben vagy több részletben, pontos dátumok megadása szükséges).

 

A vagyontárgy jellegétől függően további adatok szükségesek.

 

Dr. Molnár Tamás közjegyző angol és olasz nyelven is készíthet adásvételi szerződéseket, azonban az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz magyar nyelvű okirat becsatolása szükséges.